Sve informacije o uvozu vozila u Bosnu i Hercegovinu

Saznajte sve bitne informacije o uvozu, carini, porezu, dokumentaciji i homologaciji vozila u Bosnu i Hercegovini.
Izračunajte troškove uvoza vozila uz naš kalkulator troškova uvoza vozila.

Kalkulator za računanje troškova uvoza vozila u BiH

Unesite osnovne informacije za automatski proračun troškova
Cijena vozila u EUR

Trenutni kurs ~ 1.95 BAM

Cijena vozila u BAM
0,00 KM
Trošak transporta vozila u BAM
Homologacija / kategorija
EURO norma
Dokumentacija
Ukupni troškovi ~ 0,00 KM
Prikaži detalje troškova

Rezultati kalkulatora su približni - ali dovoljno precizni za uvid troškova. Za potpuno tačne informacije o troškovima i proceduri uvoza, kontaktirajte svog špeditera

Troškovi uvoza vozila

Carina za putnička motorna vozila iznosi 15%, a PDV 17%. Carina se izračunava na vrijednost vozila, a PDV-a na ukupnu cijenu (vrijednost vozila + carina + dodatni troškovi).
Ukoliko je vozilo porijeklom iz EU, carina je ukinute od početka 2013. godine. U tom slučaju se samo plaća PDV na vrijednost vozila u iznosu od 17%.

Kako biste bili oslobođeni plaćanja carine prilikom uvoza vozila, potrebno je da imate dokaz da je vozilo porijeklom iz EU.

Dokaz o porijeklu vozila može biti EUR1 obrazac ili izjava na fakturi koju dobijete od prodavca. Ukoliko je prodavac privredno društvo koje može izdati račun, isti se ovjerava na propisan način. Ukoliko kupujete vozilo od fizičkog lica putem kupoprodajnog ugovora, morate dobiti obrazac EUR1 kako biste bili oslobođeni plaćanja carine.

Obrazac EUR1 izdaje i ovjerava nadležna carinska služba zemlje u kojoj je vozilo kupljeno. Bez jednog od navedenih dokaza o porijeklu vozila, nećete biti u mogućnosti ostvariti oslobođenje od plaćanja carine.

EUR1 Obrazac

EUR1 je obrazac koji se koristi za potvrdu o podrijetlu robe koja se izvozi u zemlje koje imaju preferencijalni trgovinski sporazum s Europskom unijom. Ovaj obrazac se koristi za potvrdu da je roba koja se izvozi proizvedena u zemlji koja ima preferencijalni trgovinski sporazum s Europskom unijom, te da se pri izvozu primjenjuju niže carinske stope ili potpuna oslobođenja od carina.

Dokument je dizajniran da olakša trgovinu i poveća ekonomske benefite za zemlje koje su potpisnice ovih sporazuma, donoseći tako niže cijene za potrošače i veće tržišne mogućnosti za izvoznike.

EUR1 obrazac se izdaje od strane ovlaštene institucije u zemlji izvoza i mora biti popunjen i potpisan od strane izvoznika. Ovaj dokument se može koristiti za izvoz robe u bilo koju zemlju koja ima sporazum o slobodnoj trgovini s Europskom unijom, ali je posebno važan za izvoz robe u zemlje koje su dio Europskog ekonomskog prostora (EEA) ili zemlje koje su potpisale sporazum o Euromediteranskoj zoni slobodne trgovine (EMFTA).

Primjena EUR1 obrasca omogućava izvoznicima da ostvare uštede na carinama, a ujedno predstavlja i važan element u zaštiti trgovine. Ukoliko izvoznik ne može pružiti ovaj dokument ili ne ispunjava sve potrebne kriterijume, roba se carini po standardnoj tarifi, što može povećati troškove za izvoznike.

Osim toga, važno je napomenuti da se umjesto EUR 1 dokumenta, u slučajevima kada vrijednost robe ne prelazi 6000 €, može koristiti i Izjava na fakturi. Oba dokumenta imaju svoju važnost u međunarodnoj trgovini i omogućavaju trgovcima da maksimiziraju svoje profite dok održavaju integritet i transparentnost u svojim poslovnim operacijama.

Povlastica na uvoz

U Bosni i Hercegovini postoje određene povlastice na uvoz vozila za ratne vojne invalide i osobe s invaliditetom. Prema Zakonu o povlasticama za uvoz motornih vozila i prijenos vlasništva, ove osobe su oslobođene plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost (PDV) i poreza na prijenos vlasništva prilikom uvoza vozila.

Međutim, kako bi se ostvarile ove povlastice, osobe s invaliditetom moraju ispunjavati određene uvjete. Na primjer, invalidnost mora biti utvrđena od strane nadležne medicinske komisije, a vozilo koje se uvozi mora biti prilagođeno za korištenje od strane osobe s invaliditetom.

Osim toga, postoje i druge kategorije osoba koje mogu ostvariti povlastice na uvoz vozila u Bosni i Hercegovini. Na primjer, osobe koje su zaposlene u diplomatskim misijama i međunarodnim organizacijama, kao i osobe koje se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu nakon dugogodišnjeg boravka u inozemstvu, također mogu ostvariti određene povlastice na uvoz vozila.

Više informacija možete pronaći na stranici ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i stranici uprave za direktno - indirektno oporezivanje

EURO norme

Europske ekološke norme (EURO) su norme emisije ispušnih plinova koje moraju zadovoljavati motorna vozila koja se prodaju, odnosno koja se uvoze u EU.

Vozilima sa Euro 4 i manje, zabranjen je uvoz u Bosnu i Hercegovinu te najmanja norma za uvoz auta u BiH je Euro 5.

Postupak homologacije

Homologacija je kompleksan postupak koji se sprovodi tijekom uvoza motornog vozila u Bosnu i Hercegovinu. U nastavku ćemo se truditi da ga detaljno objasnimo. Samim tim, i riješimo neke nedoumice koje mogu postojati u vezi sa ovim procesom.
Odobrenjem se provjerava i potvrđuje tehnička ispravnost vozila. Osim toga, utvrđuju se i minimalni tehnički uvjeti za postupak uvoza i registracije vozila u Bosni i Hercegovini.

Pri uvozu vozila, prije prve registracije vozila, potrebna je izvršiti homologacija. Odobrenje se provod u odobrenim tehničkim stanicama koje zadovoljavaju zahtjevima i mogu izdati certifikat.

U (tranzitnoj) TR deklaraciji carinarnica polaska daje rok od 10 dana (od dana ulaska u BiH) tokom kog vozilo mora biti homologirano. To znači da uvoznik ima zakonski rok od deset dana za odobrenje vozila. Uvoznik se mora pojaviti u odredišnoj carinarnici najkasnije desetog dana nakon ulaska na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tada se radi provođenje carinskog postupka za uvoz vozila.

Prilikom podnošenja carinske deklaracije za carinjenje, pored ostale dokumentacije, carinska služba zahtijeva i potvrdu o ispunjenosti uvjeta homologacije vozila. Bez spomenute potvrde, koju izdaje ovlašteno tijelo za homologaciju, ne može se obaviti carinska procedura uvoza vozila u BiH.

Homologacijske kategorije

Ove kategorije su standardne i primjenjuju se u cijeloj Europskoj uniji - važe i za Bosnu i Hercegovinu.

M1 kategorija - Putnička vozila s najviše osam sjedišta, uključujući vozačevo. Ova kategorija uključuje i kombi vozila do 3,5 tona.

M2 kategorija - Putnička vozila sa više od osam sjedišta, uključujući vozačevo, te autobuse s najviše osam sjedišta uz vozačevo.

M3 kategorija - Autobusi s više od osam sjedišta uz vozačevo.

N1 kategorija - Lakša teretna vozila do 3,5 tona.

N2 kategorija - Teretna vozila od 3,5 do 12 tona.

N3 kategorija - Teretna vozila teška više od 12 tona.

O1 kategorija - Prikolice s najvećom dopuštenom masom do 0,75 tona.

O2 kategorija - Prikolice s najvećom dopuštenom masom između 0,75 tona i 3,5 tona.

O3 kategorija - Prikolice s najvećom dopuštenom masom većom od 3,5 tona.

L1 kategorija - Mopedi s najvećom brzinom do 45 km/h i maksimalnom snagom motora do 4 kW.

L2 kategorija - Motocikli s najvećom brzinom do 45 km/h i maksimalnom snagom motora do 11 kW.

L3 kategorija - Motocikli s najvećom snagom motora od 11 kW do 15 kW.

L4 kategorija - Motocikli s najvećom snagom motora od 15 kW do 35 kW.

L5 kategorija - Motocikli s najvećom snagom motora većom od 35 kW.

L6 kategorija - Tricikli i četverocikli s najvećom snagom motora do 15 kW.

L7 kategorija - Tricikli i četverocikli s najvećom snagom motora većom od 15 kW.

Cijena homologacije

Kategorija vozila Cijena homologacije jednog vozila Cijena homologacije tipa vozila
M1 i N1 150 KM 1.100 KM
M2, M3, N2 i N3 250 KM 1.800 KM
O1 i O2 110 KM 650 KM
O3 i O4 150 KM 900 KM
L1, L2 i L3 80 KM 500 KM
L4 i L5 90 KM 650 KM
L6 i L7 100 KM 750 KM